O mne


Volám sa Roman Václav, problematike riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti sa cielene venujem od roku 2006. Počas tohto obdobia som sa venoval samostatne ale aj ako súčasť tímu špecialistov oblasti vzdelávania oprávnených a zodpovedných osôb podľa príslušnej legislatívy a zároveň praktickej implementácii systému riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti u povinných osôb.

image


- 12 ročné praktické skúsenosti
- r. 2016 - skúška zodpovednej osoby podľa §24 ods.5 zákona NRSR č.122/2013, potvrdenie č. 56/2016
- r. 2017 – Master of Law – LL.M., so špecializáciou ochrana osobných údajov v prac. práve
- r. 2017/2018 – MBA, špecializácia kybernetická bezpečnosť podniku
- r. 2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
- r. 2018 int. audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001


image

Počas môjho pôsobenia som pracoval s významnými klientmi najmä z oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR (Kancelária NRSR, Finančná správa SR, Trnavská univerzita, Úrad na ochranu osobných údajov, Slov. Poz. Fond, Štatistický úrad, Najvyšší súd SR, Kancelária Ústavného súdu SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo školstva SR, Tipos , nls., Nemocnica Skalica, Úrad komisára pre deti, desiatky mestských a obecných úradov a i.. ) a zároveň desiatkami komerčných organizácií v SR a ČR .V rokoch 2007 až 2017 sme spolu s kolegami preškolili viac než 3000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení ( malých auditov) podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení nesk. predpisov. Vybraným klientom zabezpečujeme plnú podporu vrátane preškolení oprávnených osôb, službou externej zodpovednej osoby DPO a nezávislého poradenstva. V súčasnosti máme aktívnych niekoľko desiatok klientov , pričom medzi najvýznamnejších patria Finančná správa SR, Úrad komisára pre deti SR, Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha.

Školenia


Jarné školenia po celej Slovenskej republike

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a zásady Kybernetickej bezpečnosti podniku (ochrana aktív organizácie)

Termíny školení čoskoro upresníme.


Každý účastník okrem vedomostí získa OSVEDČENIE o absolvovaní školenia !

Školenie je určené pre:
Štatutárov firiem, účtovníčky, živnostníkov, personalistov, zamestnancov vo verejnej a štátnej správe, manažérov bezpečnosti, zodpovedné osoby, teda každého koho sa bezpečnosť citlivých aktív týka.

Cena:
Dohodou.
V cene je zahrnuté : školiace materiály, obed a občerstvenie, vyhotovenie a odovzdanie Osvedčenia.

Obsah a výhody školenia
13 rokov skúseností premenených do lektorskej prednášky (tento typ školenia nik iný nerealizuje)
• nevyhovárame sa na zákon , ale riešime praktické problémy klientov
• prejdeme si teóriu k novému zákonu o ochrane OU a Nariadeniu GDPR
• prezentujeme praktickú implementáciu povinností a navedieme Vás na správne riešenie vo Vašej firme
• naučíme Vás ako jednoducho šifrovať dokumenty pre zabezpečený mailový prenos
• vysvetlíme ako chrániť aktíva vo Vašej firme a vykonať posúdenie vplyvu (analýzu rizík)
• v rámci ochrany aktív sa dotkneme aj nových povinností voči zamestnancom a Pracovnej zdravotnej službe I a II kategórie rizík
• získate od nás statickú dokumentáciu ako pomôcku k splneniu podmienok a možnosť zakúpiť si CD s GDPR software GO v module eGDPR za zvýhodnenú cenu.Mohli sme sa vidieť na :

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

GDPR software GOGDPR software GO je zmluvným partnerským riešením pre:

Realitné kancelárie a maklérov www.narks.sk

Hotely a reštaurácie www.zhrsr.sk

Klientov www.mrp.sk

Členovia a klienti  partnerov majú zvýhodnené ceny GDPR software GO
Viete, o čom je ochrana osobných údajov, teda strašiak menom GDPR?

GDPR je v prvom rade o interných procesoch, zásadách a komunikácii, nie o zázračných technológiách a certifikátoch. Nejedná sa o jednorazové cvičenie, ale o významnú organizačnú transformáciu. Táto skutočná zmena spočíva v odlišnom prístupe k riziku, kedy práva fyzických osôb sú hlavným kritériom pri posudzovaní vplyvu každého spracovania osobných údajov !

Pre koho je modul GDPR software určený, prečo ho používať

Významné organizačné opatrenie – systémové riadenie ochrany osobných údajov prostredníctvom GDPR software je účinná pomôcka pre každého štatutára, zodpovednú osobu, manažéra IB ako sa vyhnúť chybám pri spracúvaní osobných údajov, napomôcť objektivizácii rozhodnutí o bezpečnostných opatreniach k jednotlivým spracovateľským operáciám a minimalizácii vzniku bezpečnostných incidentov. Viete si v súčasnosti predstaviť ako vediete účtovníctvo, mzdy a personalistiku, zákaznícku agendu bez príslušného softvéru, teda len v papierovej podobe alebo len evidenčne vo word, exceli ? Nemysliteľné. Rovnako ho neviete riadiť a manažovať cez antivírusový systém, softvér na sledovanie prienikov do serverov, alebo len uložením dát do cloudu. GDPR software je rovnako účinný nástroj ako je napr. Vami používaný účtovný a mzdový softvér pre spracúvanie agendy miezd a účtovníctva, ktorý máte udržiavaný v súlade s aktuálnou legislatívou alebo DMS pre spracúvanie všetkých interných procesov v organizácii. Bez dát je softvér nanič, udržiavaný a vedený je perfektným nástrojom na riešenie problematiky GDPR a zároveň úspešne implementovaným organizačným opatrením podľa zákona na ochranu osobných údajov. Evidencie agiend, právnych základov, súhlasov dotknutých osôb, oprávnení oprávnených osôb, generovanie odpovedí z konkrétnych agiend na spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, manažmentu bezpečnostných incidentov s možnosťou nahlásenia na dozorný orgán a dotknutým osobám, vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach, posúdenia vplyvov, vzorov bezpečnostnej dokumentácie a mnoho ďalších funkcií – to obsahuje modul GDPR software.

image


Ďalšie výhody modulového softvéru:

• Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby ste nezabudli žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa ochrany OÚ, protikorupcie a pracovnej zdravotnej služby.
• Súčasťou každého modulu je legislatíva a vzorová dokumentácia.
• Ako vlastník užívateľských práv máte zároveň poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp. audítorov informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie.
• Modul GDPR bude už obsahovať predvyplnené informačné agendy s kompletnými údajmi – najmä mzdovú a personálnu agendu, účtovníctvo, došlú a vyšlú poštu, BOZP a PZS, registratúru a iné agendy. Zároveň obsahuje predpripravenú bezpečnostnú dokumentáciu s relevantnými bezpečnostnými opatreniami spolu s vysvetlením pri implementácii
• Máte možnosť si vybrať z obsiahlej databázy agend pre jednotlivé typy prevádzkovateľov.
• V rámci podpory Vám na hotline spoločnosti budú nápomocní pri dopĺňaní všetkých požadovaných informácií.
• Update 12 mesiacov v cene softvéru, licencie admin, klient a multilicencia pre rôznych prevádzkovateľov.

Viac info na www.gdpr-software.eu a www.cybersecurity-software.eu

KontaktBaračka 85, 91451 Trenčianske Teplice
0901 701 994

COPYRIGHT © 2018 Roman Václav
Created by Vladimír Tomek SuArP Systems